• Postní obnova pro mladé

  Zahledět se do Krista, 13.-15.3.2020  Více

 • 48 hodin františkánem

  15. – 17. května 2020  Více

 • Ministrantská brigáda

  17. - 19. dubna 2020  Více

Fotky ze slavnosti pražských mučedníků

V sobotu 15. února 2020 jsme si připomněli výročí našich pražských mučedníků, jejich věrnost až do krajnosti. Pamatovali jsme také na ty, kdo pro víru trpí dnes.

Úno 17, 2020 Admin

Zpráva o pomoci potřebným v roce 2019

Děkujeme vám všem za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi. Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Úno 06, 2020 Admin

Zahledět se do Krista. Zveme mladé lidi na postní obnovu

Zveme mladé lidi na postní duchovní obnovu s osobním doprovázením, která proběhne 13. – 15. 3. 2020 na Velehradě s tématem „Zahledět se do Krista. Františkánská cesta obrácení“.

Led 29, 2020 Admin

Rychlé odkazy

Povolání

O povolání do řádu Menších bratří - františkánů.

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František ukazuje bratřím způsob, jak konkrétně žít evangelium.

Modlitby sv. Františka

„Nemodlil se jen jako celý člověk, spíše se celý stával modlitbou.“

Světci

Svatí jsou nám nejen příkladem, ale i skutečným pomocníky na cestě.

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.